top of page

Gülüşünüz Parlasın!

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIn

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
HASTA AÇIK RIZA BEYANI

Genel ve özel kategorilerdeki kişisel verilerimin, 6698 sayılı Türk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) kapsamında DENT GLOW AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ (Dent Glow Clinic ve kısaca “Klinik”) tarafından işlenmesini ve aktarılmasını kabul ediyorum. ”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) ve tarafıma iletilen aydınlatma metni ile aşağıdaki durumlara çözüm getirilmektedir:

Kişisel verilerimin elektronik ortamda hasta kaydımın oluşturulması ve takibi, teşhis ve tedavi, ameliyat ve tıbbi işlem verilerimin kayıt altına alınması, elektronik ortamda sunulması amaçlarıyla veri işleyen konumundaki yurt içi hizmet sağlayıcılara aktarılmasını ve işlenmesini onaylıyorum. veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemleri.

Hizmetlere ilişkin memnuniyetimin klinik hizmetlere ilişkin anketler yoluyla ölçülmesi ve memnuniyetime yönelik gerekli aksiyonların ve analizlerin yapılması amacıyla kişisel verilerimin işlenmesini onaylıyorum.

Kişisel verilerimin ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Klinik internet sitesinde paylaşılması amacıyla işlenmesini ve verilerimin site aracılığıyla üçüncü kişilere ve yurt içi hizmet sağlayıcılara aktarılmasını onaylıyorum. .

Kişisel verilerimin reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kamuya açık sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere işlenmesini ve sosyal medya hesapları (Instagram, Facebook) aracılığıyla 3. kişilere ve Yabancı Hizmet sağlayıcılara aktarılmasını onaylıyorum. , Twitter, YouTube vb.)

Kişisel verilerimin, depolama ve arşivleme süreçlerinin yürütülmesi, bulut, kurumsal e-posta hizmetlerinin sağlanması, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara aktarılmasını onaylıyorum.

Kişisel verilerimin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışı kaynaklı iletişim kanallarına (WhatsApp) aktarılmasını onaylıyorum.

Genel ve özel kategorilerdeki kişisel verilerimin, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşivleme süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal e-posta hizmetlerinin sağlanması amacıyla gerekli olması halinde sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara aktarılmasını onaylıyorum, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemleri sağlamak.

İşbu Açık Rıza metninde belirtilen haller kapsamında kişisel verileriniz, KVK Kanunu'nun 5/1 ve 6/2 ve 6/1 ( a) GDPR'nin. Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

bottom of page