top of page

Gülüşünüz Parlasın!

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIn
Diş İmplanları
All on 6 Implant
Zigomatik
Implantlar
Sinus Lifting (Internal / External)

Diş Eti Gülümsemesi Ameliyatı

Frenektomi
Gingivektomi / Gingivoplasti
Ortodontik Cerrahi
Subperiosteal İmplantlar

Subperiosteal İmplantlar

 izmir Subperiosteal İmplantlar fiyat

• Ağız hijyeninin yetersiz ise, 

• Kooperasyonun zor olduğu hastalar, 

• Bruksizmi olan hastalarda, 

• Periodontitis, periapikal lezyon veya kist bulunan veya akut enfeksiyonu olan hastalar, 

Dezavantajları

• Cerrahi uygulamalar tecrübeli uzman hekimler tarafından yapılmalıdır.

• Kullanılan sistemler, donanımlı bir laboratuvar ortamı ve bu laboratuvarları kullanabilmek için gerekli eğitimleri (CAD/CAM) almış uzman kadro gerektirmektedir.

• Kullanılan cihazların, yazılımların ve materyallerinin maliyetinin yüksek olması ile üretim maliyeti artmakta bu ise tedavi ücretine yansımaktadır. Birçok yeni sistem geliştirilmesine rağmen CAD/CAM uygulamaları henüz ekonomik değildir.

• Sanal dizayn zaman alıcıdır ve yoğun emek gerektirmektedir. Üretimin bu kısmı yine de zaman ve insan gücü ile sınırlıdır.

Günümüzde en çok rağbet gören kemik içi silindirik yapıdaki dental implantları, çene kemiğinin vertikal ve horizontal olarak kabul edilebilir kalınlıkta olduğu durumlarda yapılabilir. Birçok vakada ise yeterince kalınlığı olmayan çene kemiklerinin graft membran gibi biomateryaller ile ideal hale getirilmesi için desteklenmesi gerekir. Bu durum cerrahi protokolün ve iyileşme süresinin artması anlamına gelir.

Ancak nadir olarak, çene kemiğinin vertikal veya horizontal hacim kayıplarının herhangi bir teknik veya biomateryallerle desteklenmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda kemik içine değil kemik dışına yerleştirilebilen kişiye özel üretim olan subperiosteal implantlar uygulanabilir.

Subperiosteal implantlar geçmişte ölçü, üretim ve uygulamaları manuel yapılan ve uzun zaman alan bir protokole sahipti. O dönemde subperiosteal implant uygulamaları çok aşamalı cerrahi işlemler gerektirdiği için enfeksiyon ve protez uyumsuzluğu gibi komplikasyonlar da göz ardı edilemeyecek düzeyde idi.

Bilgisayar destekli tomografi gibi görüntüleme teknolojileri ve 3D yazıcı/kazıyıcı gibi üretim teknolojilerinin yaygınlaşması ile Dental cerrahilerde ve dental protezlerde Modern uygulama tekniklerinin kullanımı mümkün olmuştur.

Görüntüleme ve üretimde Teknolojinin etkin kullanılması sayesinde subperiosteal implantlar, artık tek aşamalı cerrahi girişim ve maximum biyolojik uyum, minimum enfeksiyon riskleri ile daha kısa zamanda uygulanabilir haldedir.

İş Akışı

İlk seans, Hastaların ilk muayenesinden sonra Subperiosteal implant yapılmasına karar verildiyse, öncelikle varsa hastanın ağızındaki dişler ile kistler temizlenir ve hastaya çıkarılabilen  geçici dişleri teslim edilir.

İkinci seans, İyileşme döneminden sonra hastanın çıkarılabilen geçici dişleri tekrar düzenlenerek, Cranial Tomografisi çekilir. Bu görüntüleme sayesinde iyileşmiş kemik dokuların yüzey haritası çıkarılarak laboratuvara aktarılır.

Avantajları

• Dijital görüntülemeler ile dijital laboratuvar iş akışının entegre edilmesi sayesinde kişiye özel üretilen subperiosteal implant, çene kemiği geometrisi ile mükemmel uyum sağlamaktadır.

• Cerrahi uygulamalar Lokal veya genel anestezi ile yapılabilmektedir

• Operasyon süresi kısadır

• Kemik yüzeyinde Geniş alana yayılan implantlar sayesinde çiğneme kuvvetleri dengeli dağıtılabilmektedir. 

• Toplam tedavi süresi, biomateryal desteği gerektiren kemik içi silindirik implant uygulanan geleneksel tedavilere göre daha azdır.

• Tedavi döneminde hastalar geçici dişler kullanabilmekte ve dolayısıyla dişsiz kalmamaktadır.

Endikasyonları

• Total veya parsiyel diş eksikliği olan hastalarda, 

• Çene ve yüz defektlerinin bulunduğu vakalarda,

• Hareketli protez kullanmak istemeyen hastalarda,

• Hareketli protez tedavisi alan ve kullanımında zorluk çeken hastalarda,

• Dişlerinin kesilmesini istemeyen hastalarda, 

• Sabit protez (köprü) için olması gerekenden daha uzun dişsiz alan varsa,

• Protezin tutuculuğunu bozan, parafonksiyonel alışkanlıkları olan hastalarda, 

• Geleneksel tedavi yöntemlerine göre daha iyi fonksiyonel ve estetik sonuç elde edilebilecekse 

• çene kemiğinde oluşacak rezorpsiyonunun önlenmesi istenen vakalarda

• Çene kemiğinde bölgesel veya total olarak ileri düzeyde hacim kaybı varsa ve kemik içi silindirik implantlar yapılamıyorsa

• Kemik içi silindirik implantların başarısızlığında

• Biomateryaller ile kemik oluşturma prosedürlerini kabul etmeyen hastalarda

Post Operatif Bakım

• İlk hafta antibiyotikler ile % 0.12’lik klorheksidin gargara kullanılmalı

• 1 hafta sonra rutin diş fırçalamasına geçilmeli

• Ameliyat sonrasında 2 ay boyunca yumuşak bir diyet yapılmalı

• Uzun dönemde 6 aylık aralıklarla radyolojik ve klinik muayeneler yaparak kontrol edilmelidir.

 izmir Subperiosteal İmplantlar fiyat

Laboratuvarda dijital olarak tasarlanan Subperiosteal implant, 3D kazıyıcılarla el değmeden üretilir.

Üçüncü seans, kişiye özel üretilen subperiosteal implant cerrahi işlem ile ilgili bölgelere yerleştirilir ve aynı anda sabit geçici protezi takılır.

Dördüncü seans, cerrahi uygulamadan sonra iyileşen yumuşak dokuların dijital ölçüleri alınarak hastaya daimi sabit protezleri teslim edilir.

Bu tarz hassas cerrahi tedaviler gerektiren implant vakalarında, implantların üstüne sabitlenecek daimi protetik yapının Malo Bridge/Toronto Protez olması tavsiye edilir.

 izmir Subperiosteal İmplantlar fiyat

• Uygun olmayan kemik yapısı varsa 

• Hastanın estetik beklentisi karşılanamayacaksa, 

• Hematolojik sistemik hastalıkları olanlarda,

• Kemiksel gelişimini tamamlamamış hastalarda,

• Tolere edilemeyen psikolojik bozuklukları olan hastalarda, 

• Kontrol altında olmayan sistemik hastalıklar varsa,

• Sigara ve alkol kullanımı çok olan hastalarda, 

• Tümör eksizyonu sonrasındaki evrelerde, 

• Radyoterapi gören hastalarda, 

• Kemoterapi gören hastalarda, 

• Bifosfonat kullanmış hastalarda,

bottom of page